Ders Sunuları ve Teorik Derslerde Gösterilen Program Kodları

Ders 1 - Programlamaya Giriş

Ders 2 - Koşula Göre İşlem

Ders 3 - Döngüler

Ders 4 - Diziler

Ders 5 - Fonksiyonlar

Ders 6 - Sınıflar (derste gösterilen kodlar)

Ders 7 - Dosyalama İşlemleri

Ders 8 - Windows Formları

Ders 9 - Genel Kontroller (1) (derste gösterilen kodlar: Başarı Notlarının Ortalaması, Başarı Notlarının Ortalaması (Dosyalı))

Ders 10 - Genel Kontroller (2) (derste gösterilen kodlar: KeyDown ve KeyPress, Mouse Olaylarında Tetiklenme Sırası)

Ders 11 - Birden Çok form ile Çalışma, Menü Oluşturma ve Çalışma anında (run-time) form nesnelerinin oluşturulması (derste gösterilen kodlar: MDI Form, yeni form yaratma ve çağırma, Not Defteri, Kod ile 64 adet düğme yaratma)

Ders 12 - Veritabanına erişim, veri okuma ve yazma işlemleri (derste gösterilen kodlar: Başarı Notlarının Ortalaması (Veritabanı ile))

Ödevlerin Cevapları ve Uygulama Derslerine Ait Program Kodları

1. Hafta

2. Hafta

3. Hafta

4. Hafta

5. Hafta

6. Hafta: Matematik Sınıfı

7. Hafta: Yapılacak İşler Listesi

8. Hafta: Hesap Makinesi

9. Hafta: Ürünler

10. Hafta: DateTimePicker Görevler, Timer ve Düğme Yaratma

11. Hafta: Sinemada Salon Seçimi

Örnek Programlar

Asal, Mükemmel ve TamKare Sayıları Bulma

Şekillerin Çevre ve Alan Hesabı

Basit Web Gezgini

Sınıf ile yaratılmış 3 adet seken top

Faydalı Siteler

Wikibooks - Programlama Dilleri

Wikibooks - C# Kitabı

Görsel Programlama - C#

Programlama Dersleri - C#